fbpx

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ

Εξ Αποστάσεως - Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά

211 800 28 68

F.A.Qs

FAQs

Η Universal Certification Solutions – UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθ. 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.

Είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 7 περιγράµµατα), ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – µελών της Ε.Α. (European Cooperation for Accreditation).

Η UNICERT στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφερομένου Επιπλέον των παραπάνω, εγκαινιάζουμε συνεργασίες και δίνουμε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε:

Την προώθηση κατά αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Βαλκάνια των Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων τουΠανεπιστημίου Frederick Κύπρου δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, αναγνωρισμένων από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTEGENERAL και PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και PTE ACADEMIC στην Ελλάδα. Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες. Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Γιατί παρέχει:

 • Ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών.
 • Στήριξη όπου και όποτε χρειάζεται.
 • Μάθηση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Εκπαίδευση υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας.
 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, που απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Υπόλοιπης Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει ως ισότιμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ( Ν.3328/2005).

Άρχισε να λειτουργεί το 2007 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε το πανεπιστήμιο σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδομές του.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Μέσω της Unicert και του δίκτυο συνεργατών της, παρέχονται στους φοιτητές άρτια ανθρωποκεντρική υποστήριξη, ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των διδάκτρων (εξόφληση έως 34 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) και δυνατότητα εξετάσεων και στους 52 νομούς της Ελλάδας. Επιπλέον, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζεται από την Εταιρία και δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, προσφέρονται σε κάθε υποψήφιο ενδιαφερόμενο πληθώρα συμπληρωματικών παροχών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με κάποιον από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους της Unicert είτε με κάποιο από τα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα του δικτύου συνεργατών της.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όσοι φοιτητές γράφτηκαν στο μεταπτυχιακό ως και την 10/3/2016 δεν κάνουν πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για όσους εγγράφονται από την 11/3/2016.

Σύμφωνα με την από 18/3/2016 του ΔΟΑΤΑΠ προβλέπεται πρακτική άσκηση μόνο για το DL Ειδική Εκπαίδευση. Για το τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση πριν τον Αύγουστο του 2016.

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο. Για τους προπτυχιακούς τίτλους δίνονται εξετάσεις (εφόσον απαιτείται) σε μαθήματα που ορίζει ο ΔΟΑΤΑΠ.

 

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

 

Μπορεί να διακοπεί η φοίτηση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υφίσταται με την ίδια δομή.

 

Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4, τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.

 

Το Πανεπιστήμιο ορίζει επαναληπτική εξέταση μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι για σοβαρό λόγο δεν παραβρέθηκαν στην κανονική εξέταση του μαθήματος.

 

Οι εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Κύπρο με το πέρας του Ακαδημαϊκού Εξάμηνου στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής ότι θα παρακαθήσει για την εξεταστική περίοδο.

 

Η φοίτηση πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (portal) του Πανεπιστημίου, στην οποία ο φοιτητής εισέρχεται με κωδικούς. Επίσης σε κάθε μάθημα εκπονείται το λιγότερο μία εργασία, της οποίας ο βαθμός προσμετράτε στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

 

Η διάρκεια σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικά για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης, ενδέχεται η ελάχιστη διάρκειά του να προσαυξηθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση πριν από τον Αύγουστο του 2016.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική πλην των:

 • DL Quality Assurance
 • DL στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • DL ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • DL στην Πληροφορική*

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται παρουσία στην Κύπρο καθώς η εκπαίδευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου στην οποία έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής.

 

Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται στο Χειμερινό Εξάμηνο τον πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και στο Εαρινό Εξάμηνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

 

Στις περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο κρίνει απαραίτητο, προσφέρονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων εβδομάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

 

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου ή ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (πτυχίου, αναλυτικής βαθμολογίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή είτε από ακαδημαϊκό είτε από επαγγελματικό περιβάλλον
 • Επιστολή ερευνητικών ενδιαφερόντων.

Όλα τα προγράμματα λειτουργούν στη Λευκωσία εκτός από το πρόγραμμα της Ναυτιλιακής Διοίκησης, της Προ δημοτικής Εκπαίδευσης και κάποια μεταπτυχιακά πχ. Συμβουλευτική τα οποία λειτουργούν στη Λεμεσό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με κάποιον από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους της Unicert είτε με κάποιο από τα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα του δικτύου συνεργατών της.

 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει δια ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που οργανώνεται ακαδημαϊκά σε έξι Σχολές, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οργανώνονται σε Τμήματα, ενώ για τη διοικητική υποστήριξη λειτουργούν οκτώ υπηρεσίες. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

Αναγνώριση από επαγγελματικά σώματα:

 • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αναγνώρισε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων

Το πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Article21(7) of Directive 2005/36/EC Qualifications of Architects).

 • Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτικής Κύπρου.

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Annex V, point 5.2.2 of Directive 2005/36/EC)

 • Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής Εκπαίδευσης εγγράφονται στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

 • Association of International Accountants (AIA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 12 από τα 16 γραπτά του ΑΙΑ.

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 9 και 8 από τα 14 γραπτά του ACCA αντίστοιχα. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ACCA.

 • Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών απαλλάσσονται σε 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας).

 • Institute of Chartered Shipbrokers

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ICS.

 • Απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick το ECTS Label, ως υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άριστη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). 
Η αναγνώριση αυτή έρχεται να συμπληρώσει επιτυχία του προηγούμενου έτους, όταν στο Πανεπιστήμιο Frederick απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Diploma Supplement Label, μια αναγνώριση για το εξαιρετικό έργο του Πανεπιστημίου στην υλοποίηση του Diploma Supplement. Το Diploma Supplement είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω του οποίου παρέχεται διαφάνεια και διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων, καθώς και η κινητικότητα των φοιτητών.