ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κόστος Προγραμμάτων

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως

Το κόστος όλων των προγραμμάτων (εκτός του ΜΠΣ της Ειδικής Εκπαίδευσης, που για το χειμερινό εξάμηνο 2018 ανέρχεται σε €4.900, πλέον €490 τα οποία αφορούν συνολικά τέλη αίτησης και εγγραφής εξαμήνων) ανέρχεται σε  €5.400. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης, €100 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και €55 για την έκδοση του πτυχίου. Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€535) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Για εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2018 (early registration) προσφέρεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα.

Από 1η Αυγούστου 2018 και μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της Unicert, προσφέρεται έκπτωση 5%*:

 • σε κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
 • σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
 • σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων

* η έκπτωση δεν λειτούργει αθροιστικά και δεν αφορά στο ΜΠΣ της ειδικής εκπάιδευσης

Προπτυχιακά εξ αποστάσεως

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε €6.000. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης και €100 έξοδα εγγραφής ανά έτος, τα οποία αποπληρώνονται ως εξής:

Προκαταβολή πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€535) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο των ετησίων διδάκτρων εξοφλείται σε έντεκα (11) άτοκες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας* ή τραπεζικού λογαριασμού.

Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της Unicert, προσφέρονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση (στα δίδακτρα του 1ου έτους) σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • 10% έκπτωση (στα δίδακτρα του 1ου έτους) σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
 • 10% έκπτωση (στα δίδακτρα του 1ου έτους) σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • 10% έκπτωση (στα δίδακτρα του 1ου έτους) σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
 • 10% έκπτωση (στα δίδακτρα του 1ου έτους) σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων